Vad betyder hållbar livsstil?

Hållbarhetsperspektivet är idag i högsta grad aktuellt i alla delar av samhället. Politiker och andra beslutsfattare har helt enkelt kommit till insikt om att det måste bli ett stopp på rovdriften på naturen. Även inom industrin och företagsvärlden är hållbarhetsperspektivet ordentligt på tapeten. Detta av två anledningar. För det första är det fler och fler konsumenter som kräver att hållbarhetsaspekten tas tillvara i produktionen. För det andra består ju faktiskt vårt jordklot till stor del av ändliga resurser och företag som inte tänker längre än till nästa kvartalsrapport kan förr eller senare se själva grunden till verksamheten helt enkelt ebba ut.

Hållbar livsstil

Det är emellertid inte enbart inom det offentliga och i näringslivet som man kan tänka hållbart. Var och en av oss kan välja att anamma tanken om en hållbar livsstil till gagn både för oss själva och vår miljö.

Harmoni mellan människa och miljö

Den korta definitionen på en hållbar livsstil är att det ska finnas en harmoni mellan människa och miljö. Det innebär inte att man ska lämna alla sina moderna bekvämligheter, bygga sig en stuga ute i skogen och enbart leva av det man själv kan plocka eller fånga. Det handlar mer om att väva in ett antal miljömedvetna val i sin vardag för att ta ett större personligt ansvar för vår gemensamma värld.

Det finns inga exakta regler för någon livsstil, och vad en person betraktar som en hållbar livsstil kan vara helt främmande för en annan. Det finns emellertid ett antal saker som är centrala om man önskar leva mer hållbart. Grundprincipen för en hållbar livsstil myntades i den så kallade Brundtlandrapporten 1987. Här beskrivs vad en hållbar utveckling är, nämligen ”en utveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta sina behov”. En hållbar livsstil är alltså ett sätt att leva som bidrar till att uppnå en hållbar utveckling.

Medvetna val

Varje dag ställs vi inför mängder av valmöjligheter. De flesta valen sker per automatik. Vid kaffeautomaten på jobbet är det sällan vi står och funderar på om vi ska välja en slät kopp kaffe, en capuccino eller kanske en macchiato. Fingret går instinktivt till den knapp vi har tryckt på så många gånger förut. För många valsituationer finns dock ett alternativ som är mer hållbart än andra. Om kaffet har tagit slut hemma kan vi välja att köpa det billigare kaffet som har producerats med tveksamma metoder eller välja ett något dyrare kaffe som uppfyller mycket stränga krav på miljömässiga och sociala hänsyn.

Några typiska exempel på val som hör ihop med en hållbar livsstil är att:

  • Köpa rättvisemärkta kläder och matvaror
  • Äta ekologiskt
  • Källsortera och inte slänga mat i onödan
  • Lämna in gamla kläder och leksaker till second hand-butiker eller insamlingar
  • Minska på den allmänna konsumtionen av prylar.

Källor och inspiration:

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_livsstil