Ekologiska leksaker

Nämn Bisfenol A för en småbarnsförälder och du kommer att mötas av ordentligt rynkade ögonbryn och djupa veck i pannan. Om du vågar nämna ordet ftalater får du förmodligen en likartad reaktion. Dagens småbarnsföräldrar är nämligen extremt välinformerade om att det länge har funnits, och fortfarande kan finnas, mer eller mindre giftiga ämnen i mängder av produkter avsedda för barn. Många av de giftiga ämnena har visat sig kunna ge upphov till allergier, hormonstörningar och andra negativa effekter som man som småbarnsförälder absolut inte vill ska drabba småttingarna.

Läs bra tips på träleksaker som är ekologiska

Träleksak

Lyckligtvis har debatten kring gifter i leksaker, nappflaskor och annat gjort att det snabbt har skapats ett utbud av ekologiska leksaker. Med ekologiska leksaker kan man som förälder vara trygg i att barnen kan leka med sina favoritsaker utan att riskera att drabbas av besvär. Ekologiska leksaker finns att köpa både i detaljhandeln och på nätet, och utbudet ökar ständigt i takt med att medvetenheten ökar.

Vad är ekologiska leksaker?

Ekologiskt är ett begrepp som hittills främst har varit kopplad till matproduktion. Ekologiska matvaror är helt enkelt matvaror som har producerats på ett så naturligt sätt som möjligt. Det innebär inte att odlingen av grödor och uppfödning av djur för köttproduktion har tagits tillbaka flera hundra år i tiden (bönderna får fortfarande använda traktorer och andra maskiner!), utan mer om att produktionen ska ske utan användning av syntetiska bekämpningsmedel och vissa former av gödsel.

Ekologiska leksaker är på samma sätt som ekologisk mat tillverkade på ett så naturligt sätt som möjligt. Det innebär dels att materialen är antingen helt naturliga, alternativt syntetiska men utan att innehålla gifter, och dels att själva tillverkningsprocessen är utformad på ett sätt som gör att slutprodukten blir så säker som möjligt. Ofta tas också miljömässiga och sociala hänsyn vid tillverkningen. En ekologisk leksak kan till exempel vara rättvisemärkt eller uppfylla kraven för andra typer av märkningar.

Kort sagt kan man säga att ekologiska leksaker är fria från alla tänkbara gifter, och särskilt

  • Plast
  • Giftiga färger (till exempel färger som innehåller bly)
  • Bisfenol A (hårdgörande plastkemikalie)
  • gummiblandningar (förutom blandningar av naturgummi)
  • ftalater (mjukgörande plastkemikalier)
  • Ekologiska leksaker av alla typer

Om du vill köpa ekologiska leksaker är du absolut inte begränsad till att köpa omålade klossar av trä. Ekologiska leksaker finns i alla former. Ett gosedjur kan vara ekologisk, liksom bitringar, snuttefiltar, leksaksbilar och mycket mer. Med tiden kommer förmodligen alla tänkbara leksaker finnas i en ekologisk variant.